Får licens i Danmark

Den svenska spelmarknaden står inför ändringar med ett eventuellt licenssystem. I Danmark har man redan fått ett sådant och ett svensk bolag är en utav de första aktörerna med godkänd licens.

spel-marker-kort

Länge har den svenska spelmarknaden diskuterats och man har bland annat haft frågan om ett licenssystem uppe. I dagsläget är det så att endast statliga aktörer har tillstånd att arrangera spel om pengar och att det i princip är ett spelmonopol som nya aktörer inte kan ta sig genom. Detta har lett till att de aktörer som velat etablera sig på den svenska marknaden har fått göra det utomlands ifrån. I dagsläget finns det faktiskt hundratals spelbolag som erbjuder spel till svenska spelare och som drivs av svenskar, men som är stationerade på exempelvis Malta eller Gibraltar.

In på danska marknaden

På andra håll runt om i Europa ser det dock inte alls ut på det här sättet när det gäller spelmarknadens uppbyggnad. I Danmark finns exempelvis ett licenssystem redan som gör det möjligt för olika aktörer att söka tillstånd för att anordna spel. I Svenska Dagbladet kan man läsa om att det svenskägda casinobolaget Leo Vegas har ansökt om en spellicens just i Danmark och fått den beviljad. Tack vare att de har fått den beviljad kan de nu ge sig in på den danska marknaden och börja lansera nätcasinot där under hösten.

Tar sig in på reglerade marknader

Spelbolaget har som strategi att ta sig in på reglerade marknader eller marknader som står inför en reglering. De tror att detta är sättet att ta sig fram på en konkurrensutsatt marknad som det snart kommer att vara omöjligt att vara aktiv på om man inte har en licens.