Dåren – jokerns förfader

Det finns många fördomar om tarotkort. En av dem är att denna form av kort har en äldre historia än de vanliga spelkort som vi är vana vid i Sverige idag. Det stämmer inte. En annan fördom är att korten har utvecklats för att kunna spå människors framtid. Det stämmer inte heller, även om det troligen är det användningsområde som är vanligast i dagens Sverige. Vi behöver dock inte åka längre bort än till Danmark för att hitta kortspelet tarock, som spelas med tarotleken.

Tarotleken

En tarotlek innehåller för det mesta 78 kort, men det finns även lekar som innehåller färre, ibland enda ned till bara 36 stycken. Korten kan delas in i fyra grupper.

  • 14 kort i fyra färger. Korten är ett (eller ess) till tio, samt knekt, riddare, dam och kung. Färgerna är samma som i vanliga kortlekar, d.v.s.
    • Hjärter, ruter, spader och klöver i Skandinavien, Frankrike och engelskspråkiga länder.
    • Hjärtan, klockor, ekollon och löv i den tyskspråkiga världen.
    • Bägare, mynt, käppar och svärd i den latinskspråkiga världen.
  • 21 tarotkort, vilket spågubbar och –gummor brukar kalla Major Arcana. Dessa kort fungerar som trumfkort.
  • Dåren eller ursäkten, som ofta har ett speciellt värde, beroende på vilket spel som spelas. Det kan vara det allra högsta trumfkortet, och det kan även användas för att slippa följa spelordningen, genom att exempelvis inte följa färg.

 

Dåren

Ett av de mest intressanta tarotkorten är alltså dåren, som sticker ut på flera sätt. Det kan vara det lägsta av trumfkorten, eller det högsta. Dåren är ofta onumrerad, men kan även ha värdet noll. Detta sticker ut extra mycket, med tanke på att när tarotkort numreras så är det alltid med romerska siffror. Nollan hör över huvud taget inte till denna grupp, eftersom det är en arabisk siffra. Romarna räknade inte med nollor, vilket gjorde det svårt att göra avancerade beräkningar. I andra varianter av tarotlekar har kortet istället värdet 22, högre än något av korten i arcana major. Därför räknas det ibland in bland de andra trumfkorten, och ibland inte.

Ofta porträtteras dåren som en tiggare, eller just som en galen person eller en lösdrivare och vagabond med ett litet knyte på en käpp. I en av de mest kända tarotlekarna, Rider-Waite Tarot, är dåren en ung man, som ser ut att vara på väg att kliva rakt ut i luften från en klipphylla. Det finns även en gammal, tysk variant där han istället liknar en narr, och spelar säckpipa.